E-mail

 

refraktometar      

                                                                            UPUTSTVA za uporabu

MR100ATC REFRAKTOMETAR- MJERAČ SLANOSTI

SKALA :

 0-100 ‰ slanost

 1000 - 1070 SG

REZOLUCIJA :

 1 ‰  ;  0.001

PRECIZNOST :

± 0.1‰  ;   ± 0.001 %

TEMPERATURA:

auto kompenzirana od 10-30º C

 

CIJENA : 430 Kn

 

 

 
Copyright © CROREEF