Kvaliteta vode  E-mail

 Održavati na životu morske organizme u jednom zatvorenom sistemu zahtjeva od nas striktnu kontrolu kvalitete vode tj. njezinih parametara kako fizikalnih tako i kemijskih, te održavanje istih u zadanom rasponu vrijednosti. Treba shvatiti da u jednom zatvorenom sistemu s velikom biološkom raznovrsnosti, održavanje tih parametara se provodi u većini ,od strane životinja , biljaka i bakterija koji se nalaze u sistemu, tako da ravnoteža upotrebe umjetne i prirodne filtracije, te izbor ove prve, u korist jednog stabilnog ambijenta za život morskih organizama, ostaje za nas akvariste primarni zadatak.    

Za kvalitetu vode od najveće važnosti za reef akvarij imaju dvije materije, a to su nitrati NO3  i fosfati PO4. Za uklanjanje fosfata postoje razni materijali adsorbenti koji ih jednostavno uklanjaju iz vode dok to nije slučaj sa nitratima, tako da tu sada dolaze do izražaja metode filtracije koje bi trebale upotpuniti prirodnu eliminaciju nitrata koja se već događa u akvariju, naravno u omjeru koji je usko vezan za biološko opterećenje samog akvarija.

Naravno nije to sve jer ima još mnogo faktora – fizikalnih i kemijskih , koji su bitni za rast i zdravlje svih živih organizama u našim akvarijima. O svemu tome  možete opširnije pročitati u člancima koje smo pripremili za Vas.

 
Copyright © CROREEF