E-mail

 EchoTech Marine je postavio novu granicu strujanja u akvariju, ostvarujući ono što su već godinama željeli svi zaljubljenici reef akvarija.Htjeli smo jako strujanje, mali prenos topline s pumpe na vodu, pouzdanost i efikasnost te jednostavnost upotrebe.Sve to već postoji u novoj pumpi Vortech.

 

Inovacija - minimalna konstrukcija - jednostavnost:

Vortech smanjuje na minimum volumen pumpe u akvariju, jer koristi patentirani sistem fiksiranja pumpe na staklo bez nosača. To omogućuje  motoru pumpe da ostane izvan akvarija, koristeći magnetno polje koje preko stakla, pokreće elisu koja se nalazi u vodi unutar akvarija.Vortech je kostruirana za upotrebu na staklima akvarija debljine od 3 do 19 mm.  Za instalaciju pumpe možemo reći da ne može biti jednostavnija.

Toplina se ne prenosi na vodu – ušteda energije:

Često je potrebno održavati stabilnu temperaturu vode uz pomoć skupih specijalnih hladnjaka ili bučnih ventilatora.Pumpa Vortech prenosi minimalnu toplinu na vodu jer magnetno polje pokreće elisu ali ne prenosi toplinu, koja tako ostaje izvan akvarija, te se tako štedi energija za hlađenje. 

 

Kontrolirano  strujanje te njegova višestruka primjena:

Vortech koristi najnapredniju tehnologiju koja omogućuje kontrolirano strujanje vode u akvariju.

Pumpa se može korisititi za sve veličine akvarija od 80 do 2000 litara, stvarajući strujanje u rasponu od 400 do 12000 litara na sat. Zbog tih karakteristika Vortech pumpa ima najveću pimjenu za strujanje vode u akvaristici. Strujanje je male brzine ali velikog protoka, tako da nema mirnih kutova u akvariju.Veliki izbor modela strujanja zadovoljit će i najizbirljivije akvariste.

 

Konstruirana da bude sigurna:

Vortech pumpa je konstruirana da bude najsigurnija i najefikasnija pumpa za strujanje na trzistu

-     termička zastita u slučaju da se elisa blokira, u pomoć mikroprocesora otkriva problem te gasi motor, da ne bi došlo do njegovog pregrijavanja.

-     magnetna zaštita,ako se dvije polovice Vortech pumpe ( van i unutar akvarija) slučajno odvoje, uz pomoć mikroprocesora otkriva problem te automatski gasi motor.

-     NEMA prenosa električne struje u akvarij zahvaljujuci njenoj konstruciji te magnetskom        prenosu. Vaši koralji i ribe biti ce sretni i sigurni, a  naravno i vi ćete se osjećati sigurniji prilikom  rada u akvariju.

-     akumulatorsko napajanje kao mogućnost, daje vam potpunu sigurnost u slučaju nestanka električne energije 

 

Politika proizvođača EcoTech Marine predviđa samo jednog distributora po naciji, tako da bi se osigurala kvalificirana i kontinuirana usluga u vezi njihovih proizvoda.

Svaka Vortech pumpa označena je serijskim brojem, stoga upozoravam da Hrvatska garancija pokriva samo pumpe kupljene kod “Croreef – Morska akvaristika”, koja je generalni zastupnik EcoTech Marine u Hrvatskoj. 

Da bi bolje shvatili potencijal ovih pumpi pogledajte video snimke s ovog LINKa!!!

 

 

vortech pumpa s ECOsmart kontrolerom

Pumpa MP 40W – 3660 Kn

-       za akvarije od 180 do 1800 + litara

-       protok 3800 do 12000 litara/sat

-       snaga 9-28 W

-       maksimalna debljina stakla 19 mm 

-       ECO smart kontroler - FUNKCIONALNOST, INTELIGENCIJA, INTERAKCIJA

-       mogućnost bežićne kontrole više pumpi

 

 


vortech pumpa s ECO smart kontrolerom

 

Pumpa MP 10  ES – 1999 Kn

           MP 10 W ES - 2399 Kn


-       za akvarije od 10 do 200 litara

-       protok 800 do 6000 litara/sat

-       snaga 8-18 W

-       maksimalna debljina stakla 10 mm

-       ECO smart kontroler - FUNKCIONALNOST, INTELIGENCIJA, INTERAKCIJA

-       mogućnost bežićne kontrole više pumpi kod modela MP10 W ES

 

OBAVIJEST za vlasnike pumpi sa starim kontrolerima !

Sve stare kontrolere moguće je zamijeniti novim ECOsmart kontrolerima kupnjom UPGRADE kompleta :

- UPGRADE MP10 na MP10 ECOsmart - 499 Kn

- UPGRADE MP10 na MP10 W ECOsmart - 770 Kn

- UPGRADE MP40 W na MP40 W ECOsmart - 899 Kn

 
Copyright © CROREEF