E-mail

 

 Image 

Koral Day 6 Hranjive tvari u microcapsulama, specifičan proizvod za održavanje te pojačan rast tvrdih-kamenih koralja. Upotrebljavati u kombinaciji s proizvodom Koral Week .

Ovaj proizvod par sati blokira rad skimera da bi doslo do njegove potpune asimilacije. 

 

250 ml – 239 Kn

 Image 

Koral Week Hranjive tvari u microcapsulama, specifičan proizvod za održavanje te pojačan rast tvrdih-kamenih koralja. Upotrebljavati u kombinaciji s proizvodom Koral Day .

Ovaj proizvod par sati blokira rad skimera da bi doslo do njegove potpune asimilacije. 

 

125 ml - 139 Kn

 Image 

LIFE A osigurava optimalnu bakterijsku aktivnost u akvariju. Proizvod sadrži selekciju potrebnih rodova autotrofnih bakterija koje su neophodne za proces nitrifikacije, te s time smanjuje prirodnu selekciju prema monoklonom rodu bakterija, odrzavajući tako stabilnu koncentraciju aktivnih bakterija. LIFE A je moguće koristiti u kombinaciji sa LIFE E, osiguravajući tako potrebnu nitrifikacijsku, denitrifikacijsku te fosfoasimilirajucu bakterijsku floru u akvariju.

Koristiti kod “start up” novog akvarija, kod redovnog održavanja te pri promjeni vode.                            

       

80 ml - 79 Kn

 Image 

LIFE E sadrži selekciju potrebnih rodova heterotrofnih bakterija koje su neophodne za kompletiranje ciklusa dušika, te s time pospješuje proces denitrifikacije. S vremenom dolazi do promjena u aktivnosti procesa denitrifikacije tako da stalna upotreba proizvoda LIFE E osigurava optimalnu bakterijsku aktivnost u akvariju.

LIFE E je moguće koristiti u kombinaciji sa LIFE A, osiguravajući tako potrebnu nitrifikacijsku, denitrifikacijsku te fosfoasimilirajuću bakterijsku floru u akvariju.

Koristiti kod “start up” novog akvarija, kod redovnog održavanja te pri promjeni vode.                     

 

80 ml – 89 Kn

 Image 

Koral Bio P Hrana i stimulator za bakterije, specifičan proizvod za “bakterijsku reprodukciju”u reef akvarijima. Preporuča se za održavanje niskog nivoa anorganskih hranjivih tvari u vodi.

Upotrebljavati u akvarijima koji koriste Berlinsku metodu filtracije.

Upotrebljavati u kombinaciji s proizvodom Koral BIO-D svaki drugi dan.

 

250 ml – 225 Kn

 Image 

Koral Bio D Hrana i stimulator za bakterije, specifičan proizvod za “bakterijsku reprodukciju”u reef akvarijima. Preporuča se za održavanje niskog nivoa anorganskih hranjivih tvari u vodi.

Upotrebljavati u akvarijima koji koriste Berlinsku metodu filtracije.

Upotrebljavati u kombinaciji s proizvodom Koral BIO-P svaki drugi dan.

 

250 ml – 225 Kn

 Image 

Koral Chroma P Stimulator proizvodnje kromoproteina tvrdih-kamenih koralja, u svrhu održavanja te ojačanja njihove pigmentacije.

Upotrebljavati u kombinaciji sa Koral CHROMA-D svaki drugi dan.

 

250 ml – 225 Kn

 Image 

Koral Chroma D

Stimulator proizvodnje kromoproteina tvrdih-kamenih koralja, u svrhu održavanja te ojačanja njihove pigmentacije.

Upotrebljavati u kombinaciji sa Koral CHROMA-P svaki drugi dan.

 

250 ml – 225 Kn

 Image 

Koral Micros A Tekuċi proizvod za održavanje mikroelemenata u morskoj vodi. Upotreba Micros A u kombinaciji sa ostalim proizvodima linije “Reef” upotpunjuje održavanje mikroelemenata.

 

250 ml – 225 Kn

 Image 

Koral Micros B  Tekuċi proizvod za održavanje mikroelemenata u morskoj vodi. Upotreba Micros B u kombinaciji sa ostalim proizvodima linije “Reef” upotpunjuje održavanje mikroelemenata.

 

250 ml – 225 Kn

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
Copyright © CROREEF